เซียนแปะโรงสี: กราบไหว้บูชาส่งเสริมในเรื่องค้าขาย

แชร์บทความ

ประวัติเซียนแปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เซียนแปะโง้วกิมโคย” เกิดในช่วงปลายราชวงศ์ชิงที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำธุรกิจโดยเฉพาะการค้ามันสำปะหลัง จนได้รับฉายาว่า “เซียนแปะ” ซึ่งหมายถึงผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะคนยากจน และมักจะให้คำปรึกษาในเรื่องธุรกิจแก่ผู้ที่มาขอคำแนะนำ

การกราบไหว้เซียนแปะโรงสีที่ถูกต้องตามหลัก

การกราบไหว้เซียนแปะโรงสีมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อขอความสำเร็จในธุรกิจ การงาน และการเงิน คนไทยเชื่อว่าการบูชาเซียนแปะจะนำมาซึ่งความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง และการมีชีวิตที่มั่งคั่ง นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าการกราบไหว้เซียนแปะจะช่วยป้องกันภัยอันตรายและสร้างความสงบสุขในครอบครัว

 1. สถานที่บูชา: วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่หลักที่คนมักไปกราบไหว้เซียนแปะโรงสี นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นหรือภาพวาดของท่านที่ถูกตั้งไว้ในบ้านหรือสถานที่ทำงานของผู้บูชา
 2. การกราบไหว้: ใช้ธูป 9 ดอก เทียนแดง 2 เล่ม และดอกไม้สด เช่น ดอกกุหลาบหรือดอกบัว ขนมหวาน เช่น ขนมเทียน หรือผลไม้สด เช่น ส้ม และกล้วย
 3. การตั้งเครื่องบูชา: วางเครื่องบูชาในทิศเหนือหรือทิศตะวันออก และอธิษฐานขอพรในเรื่องที่ต้องการ เช่น ความสำเร็จในธุรกิจ การงาน และการเงิน
 4. การบริจาค: มีความเชื่อว่าการทำบุญหรือบริจาคทานในนามของเซียนแปะโรงสี จะช่วยเสริมบุญบารมีและนำมาซึ่งความโชคดี

คนมักกราบไหว้เซียนแปะโรงสีเพื่อช่วยในด้านใด

ความเจริญรุ่งเรือง: คนที่บูชาเซียนแปะโรงสีอย่างสม่ำเสมอจะได้รับความสำเร็จในธุรกิจและการงาน มีชีวิตที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรือง
ความโชคดี: การบูชาเซียนแปะจะนำมาซึ่งความโชคดีในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือความรัก
ความสงบสุข: ครอบครัวของผู้ที่บูชาเซียนแปะจะมีความสงบสุข ปราศจากปัญหาและอุปสรรค
การป้องกันภัย: เซียนแปะจะช่วยป้องกันภัยอันตรายและสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต

  สรุป

  เซียนแปะโรงสีเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสามารถในการทำธุรกิจและมีจิตใจดี การกราบไหว้และบูชาท่านเป็นการขอพรเพื่อความสำเร็จในธุรกิจและการงาน การบูชานี้ยังเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง และความสงบสุขในชีวิต การปฏิบัติตามวิธีบูชาและการทำบุญในนามของเซียนแปะจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและนำความโชคดีมาสู่ผู้ที่บูชา

  ติดต่อลงประกาศข้อมูลพระเครื่อง

  บทความเพิ่มเติม