บูชาไหว้ท้าวเวสสุวรรณในกรุงเทพ : วัดสุทัศนเทพวราราม

แชร์บทความ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และเป็นที่ประดิษฐานพระวิหารหลวง ที่ภายในเป็นที่ตั้งของพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สำคัญ

วัดสุทัศน์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาและขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลที่มีหน้าที่ปกปักรักษาทิศเหนือ และยังถือว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภ เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณมีพลังในการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายและภูตผีปีศาจ ผู้คนที่มีความเชื่อมักจะมาบูชาเพื่อเสริมสร้างโชคลาภ ป้องกันอันตราย และขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต

วัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมือง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การเดินทางมายังวัดสุทัศน์สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) โดยลงที่สถานีสามยอด หรือใช้บริการรถแท็กซี่ก็สะดวกเช่นกัน

การบูชาและไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์มีขั้นตอนที่ควรปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและได้รับพรที่ต้องการ ดังนี้:

 1. เตรียมเครื่องบูชา:
 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน 1 เล่ม
 • ดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง หรือดอกไม้หอมอื่นๆ
 • พวงมาลัย
 • น้ำแดง (นิยมใช้เพราะเชื่อว่าเป็นของโปรดของท้าวเวสสุวรรณ)
 • ขนมหวานหรือผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย หรือมะพร้าว
 1. ตั้งจิตอธิษฐาน: ก่อนเริ่มบูชา ควรตั้งจิตอธิษฐานให้ใจสงบ และระลึกถึงพระรัตนตรัย
 2. การบูชาด้วยธูปเทียน:
 • จุดธูป 9 ดอก และเทียน 1 เล่ม แล้วปักลงในกระถางธูปหน้ารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ
 • นำดอกไม้และพวงมาลัยวางที่ฐานรูปปั้น
 1. การสวดคาถาบูชา:
 • สวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งมีบทสวดดังนี้:

  อิติปิโส ภะคะวา ยมราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อรหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา อะเนกา อิทธิฤทธิ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ท้าวเวสสุวรรณโณ มารา วะเทนะ มารา วะปะริยะยา วินาสะเม ท้าวเวสสุวรรณโณ เทวะตา อภิปาเลตุ อภิปาลายะ ปะริหะรันตุ สัพพะทา สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม สัพพะทุกขัง วินาสะตุ สัพพะภะยัง วินาสะตุ สัพพะโรคัง วินาสะตุ ภะวันตุ เม (ท่อง 9 จบ)
 1. อธิษฐานขอพร: เมื่อสวดคาถาเสร็จแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ต้องการ เช่น ความสำเร็จในการงาน ความมั่งคั่ง การปกป้องคุ้มครองจากอันตรายต่างๆ
 2. กราบไหว้และขอบคุณ: หลังจากอธิษฐานเสร็จสิ้น ให้กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ 3 ครั้ง และกล่าวคำขอบคุณ

ผู้คนที่มาบูชาท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์มักจะขอพรในหลายๆ เรื่อง เช่น:

 • โชคลาภและความมั่งคั่ง: เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณสามารถนำโชคลาภและความมั่งคั่งมาให้กับผู้บูชา
 • การป้องกันภัย: ขอพรเพื่อปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ และอันตรายต่างๆ
 • ความสำเร็จในชีวิต: ขอพรเพื่อความสำเร็จในด้านการงาน การเรียน และความรัก
 • การค้าขาย: ผู้ที่ทำธุรกิจมักจะมาขอพรให้การค้าขายรุ่งเรืองและมีลูกค้ามากมาย

การบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความศรัทธาและเคารพต่อเทพผู้ปกป้องคุ้มครอง แต่ยังเป็นการเสริมสร้างพลังบวกและความมั่นใจให้กับผู้บูชาในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิต

การมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์เทพวรารามไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความลึกซึ้งและยาวนานของไทยอีกด้วย

ติดต่อลงประกาศข้อมูลพระเครื่อง

บทความเพิ่มเติม