พระธรรมกิตติ (แจ้ง) วัดรังษีสุทธาวาส จ.กรุงเทพมหานคร

แชร์บทความ

นามเดิม แจ้ง เดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดสระเกศ ต่อมาพระแจ้งสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดให้พระมหาแจ้งวัดสระเกศเป็นพระธรรมกิตติและให้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดรังษีสุทธาวาส

พระธรรมกิติ (แจ้ง) ผู้สร้างพระผงวัดรังษีสุทธาวาส พระธรรมกิติ (แจ้ง) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 4 ของวัดรังษีสุทธาวาส ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังยุคเดียวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า พระธรรมกิติ (แจ้ง) มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาสเมื่อไร (มีการสันนิฏฐานว่า พ.ศ. 2439) และมรณภาพเมื่อไร แต่จากเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวเนี่องกับการโปรดเกล้าฯ ให้วัดรังษีสุทธาวาสมาขึ้นกับวัดบวรนิเวศวิหารในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แสดงให้เห็นว่า อย่างน้อยเมื่อ พ.ศ. 2442 พระธรรมกิติ (แจ้ง) ก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาสอยู่แล้ว

ผลงาน / งานประพันธ์

1. โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม*  ห้องที่ 165 – 167 รวมโคลง 84 บท เนื้อความตั้งแต่พระรามให้ทำขวัญพระมงกุฎและพระลบจนถึงพระรามเสด็จประพาสป่า

2.  เรื่องลิลิตมหาชาติ กัณฑ์มหาพน

3.  โคลงพิพิธพากย์ โคลงที่ว่าด้วยความเลินเล่อ จำนวน 16 บท

4.  มหาโควินทรสูตร

ติดต่อลงประกาศข้อมูลพระเครื่อง

บทความเพิ่มเติม

ข้อมูลการสร้างเหรียญพระสหัมบดีพรหม รุ่นพรหมอมฤต ประสิทธิ์โชค สร้างปี 2564

พระสหัมบดีพรหม วัดสามัคคีคุณาวาส จ.ระยอง     ทางเราได้ติดต่อสอบถามกับทางหลวงพี่ภุชงค์

หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล (เป็นเหลนแท้ๆ)ผ่านหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพหลวงพ่ออิน วัดหางน้ำ